Elektriker service

Zahle & co. A/S udfører opgaver af meget forskellig art som f.eks.:

-    Udskiftning af hfi-relæ til det nye og lovbestemte HPFI-relæ
-    Fejlfinding ved manglende strøm eller andre problemer
-    Etablering af nye installationer, herunder levering, montering og
     tilslutning samt afprøvning
-    Ombygning og renovering af gamle EL installationer, herunder
     rådgivning, demontering af gammel installation, evt. etablering
     af midlertidig strøm, levering, montering og tilslutning af ny
     installation samt afprøvning.
-    Etablering af ny el-tavle eller udbygning af bestående tavle samt
     levering opsætning og tilslutning af ny tavle.
-    Rådgivning samt etablering eller renovering af udendørs lys i lamper,
     skilte m.m.
-    Tilslutning af maskiner, elektriske vogne, pumper, ventilatorer, hårde
     hvidevarer o.s.v.
-    Dørtelefonanlæg, etablering, reparation og fejlfinding
-    Porttelefonanlæg, etablering, reparation og fejlfinding
-    El-besparende foranstaltninger herunder rådgivning, tilbud m.v.
-    Netværk, etablering, reparation og udbygning af installation for EDB og
     telefoner.
-    Gennemgang og opmærkning af bestående installationer.
-    El-eftersyn f.eks. i forbindelse med ejerskifte
-    Alarmer, etablering reparation og vedligeholdelse.
-    Styring af lys, ventilation m.m. f.eks. ure, bevægelsesmelder,
     skumringsanlæg, fugtstyrin