El-eftersyn ved ejerskifteEt el-eftersyn er en del af Huseftersynsordningen

Det betyder, at du som boligsælger både skal have en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, hvis der skal indhentes tilbud på ejerskifteforsikring ved hushandel.

Et el-eftersyn er et tjek af de elinstallationer, som du har i din bolig. Eleftersynet skal øge trygheden ved hushandel for såvel køber som sælger.

Det er frivilligt, om du som sælger vil have lavet et eleftersyn ved bolighandlen, men det er et krav, hvis du vil fraskrive dig ansvaret for eventuel ulovligt elarbejde i din bolig.

En rapport om standen på dine elinstallationer

Det er kun autoriserede elinstallatører, der kan tilmelde sig ordningen om el-eftersyn. Den tilmeldte har ansvaret for den faglige kvalitet, når elinstallationerne i din bolig gennemgåes. El-eftersynet munder ud i en rapport, hvor man kategoriserer de fejl, man finder.

Du vil modtage rapporten, når elinstallatøren har udfyldt den. Rapporten er gældende i et år.

Ligesom i en tilstandsrapport er kategorierne K1, K2, K3 og UN (bør undersøges nærmere).

Sådan bestiller du et el-eftersyn

Det er dig, som sælger som skal bestille et el-eftersyn. Din ejendomsmægler må ikke gøre det for dig.

Du ringer os blot op og aftaler en tid der passer dig,
så kommer vores installatør ud til dig på den aftalte og udfører eftersynet.